“We willen talenten behouden voor de regio” - TIBO - Ondernemersvereniging voor MKB

“We willen talenten behouden voor de regio”

Naast netwerken en kennisdeling is belangenbehartiging een belangrijke pijler voor TIBO. Dit onderdeel is misschien niet zo zichtbaar, maar achter de schermen werkt het bestuur samen met verschillende partijen om invulling te geven aan ideeën, wensen en behoeften van leden én om het ondernemersklimaat te verbeteren. Onder andere met: Talentencampus Oss.

Als TIBO-voorzitter heeft Yvonne Althuizen een zetel in het bestuur van het ondernemingsnetwerk VNO-NCW Oss, met arbeidsmarkt en onderwijs als specifieke portefeuille. Vanuit die rol maakt ze ook deel uit van het bestuur van Talentencampus Oss. En daar zijn volop ontwikkelingen. “We hebben onlangs Martijn Bos aangesteld als de nieuwe directeur – waar we heel blij mee zijn”, vertelt ze. “En we hebben hem als bestuur natuurlijk ook een opdracht meegegeven: talenten behouden voor deze regio.”

“Maar liefst tachtig procent van de mensen die in Oss werken, wonen hier niet”

Vierjarenkoers
“Maar liefst tachtig procent van de mensen die in Oss werken, wonen hier niet”, vervolgt Yvonne. “En andersom dus ook. Het zou goed zijn voor de ‘BV Oss’ als we dit aantal omlaag kunnen brengen. Dat is niet alleen duurzamer, maar zo kunnen we ook zorgen voor een rijkere leefomgeving én voor het behoud van mbo-onderwijs in de stad.”

Hoe Talentencampus Oss jongeren voor het lokale bedrijfsleven wil gaan behouden, staat nog niet tot in detail beschreven. Maar ideeën daarvoor heeft de nieuwbakken voorman genoeg. Martijn: “Samen met het bestuur werk ik nu aan een koers voor de komende vier jaar. Vanuit die strategie volgen jaarplannen, die tot actie én meetbare resultaten moeten leiden.”

Focus op het individu
De plannen zullen zich vooral richten op een betere aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs, met de focus op het individu. “Want daar wordt iedereen beter van”, aldus Yvonne. “In het geval van een leerling krijgen bedrijven dan medewerkers die echt klaar zijn voor de praktijk en die beschikken over vaardigheden van nu. En scholen minder ‘concurrentie’ van andere opleidingsinitiatieven die dat ook doen.”

“Het Codam Coding College, opgericht door zeven techbedrijven, is een mooi voorbeeld van zo’n initiatief”, vult Martijn aan. “Zij hebben weliswaar geen officiële BRIN-code, maar ze worden wel gezien als één van de beste IT-opleiders. Zonder klaslokalen, curriculum en schoolgeld, maar met baangarantie.”

“Het onderwijs moet dus vooral aanhaken bij het snel veranderende bedrijfsleven”

“Het onderwijs moet dus vooral aanhaken bij het snel veranderende bedrijfsleven – en gelukkig willen de scholen in Oss dat ook”, vertelt hij verder. “Met gepersonaliseerd leren als sleutel. Het rooster of de docent bepaalt het tempo niet, maar de leerling zelf. Nu is een klaslokaal vaak nog gebaseerd op het gemiddelde, maar niemand is gemiddeld. Daarbij zullen we moeten kijken naar technologieën, zoals slimme coaching software, kleinere klassen en betere begeleiding. Ook is een contextrijke leeromgeving cruciaal. Want als de klas op de echte wereld lijkt, sluit deze veel beter aan.”

Voortborduren op pilots
Yvonne en Martijn weten dat de beoogde veranderingen niet zomaar gerealiseerd zijn. Het gaat immers om een compleet andere inrichting van het onderwijs. Maar dat wil volgens het duo niet zeggen dat er op korte termijn geen winst behaald kan worden. “We zijn de afgelopen jaren met de gemeente, het voortgezet en middelbaar onderwijs, en enkele bedrijven al kleinere pilots gestart”, aldus Martijn. “Met doorlopende leerlijnen én die contextrijke omgeving. In de bouwwereld is de aansluiting bijvoorbeeld al stukken beter. Daar kunnen we op voortborduren. Ook starten we een project met het Koning Willem I College als vervolg op de open badges, waarbij leerlingen vaardigheden in een digitaal cv kunnen stapelen. Dat wordt een soort skills wallet.”

“Als TIBO-voorzitter probeer ik onze leden zoveel mogelijk aan te laten haken en vooral een verbindende rol te spelen”, vertelt Yvonne tot slot. “Dat doe ik overigens samen met collega-bestuurslid Nick Tulling, die deel uitmaakt van de VNO-NCW-werkgroep op dit gebied. Hij is onder meer bezig met een plan om kleinere bedrijven te helpen bij het begeleiden van stagiaires. Dit alles wordt snel vervolgd!”

Talentencampus Oss
Ben je nu al benieuwd naar Martijns plannen? Of heb je zelf ideeën om talenten voor de regio te behouden? Connect dan via LinkedIn met Martijn en praat verder.

Word ook lid

Wil jij je als ondernemer profileren? Of ben je op zoek naar extra kennis of een spreekbuis? Word dan ook TIBO-lid.

Eenvoudig aanmelden