Behoud van goed mbo-onderwijs in Oss, hoe zit dat? - TIBO - Ondernemersvereniging voor MKB

Behoud van goed mbo-onderwijs in Oss, hoe zit dat?

‘Buikpijn van verdwijnen ROC De Leijgraaf bij gemeente Oss én ondernemers: vrees voor verschraling’. Zo kopte het Brabants Dagblad ongeveer een jaar geleden. Zorgen over de fusie met het Koning Willem I College (KW1C) werden daarna op meer plekken geuit. Men was bang dat Oss het mbo-onderwijs zou verliezen… Terecht?

“Zeker niet!”, stellen Simon Reijnders en Jos van Kessel van het KW1C. De twee heren zijn respectievelijk directeur van de afdeling Zakelijke Dienstverlening (en regioverantwoordelijke in Oss) en voorzitter van het College van Bestuur. Voor de eerste editie van hoe zit dat? gaan we met ze in gesprek, zoals voorzitter Yvonne Althuizen dat namens TIBO vaker doet.

Vertel, waarom zijn die zorgen onterecht?
Simon: “Omdat we het mbo-onderwijs juist voor de stad behouden. Sterker nog: zonder de fusie waren er al opleidingen verdwenen van de afdelingen Handel en Zakelijke Dienstverlening. We hebben simpelweg geen enkel belang bij een vertrek uit Oss, want ook hier is een grote behoefte aan goede medewerkers.”

“Eén doel staat voorop: het behouden van talenten voor de regio”

Wat willen jullie hier bereiken?
Jos: “Eén doel staat voorop: het behouden van talenten voor de regio. Ongeveer tachtig procent van de Osse jongeren studeert nu buiten de stad. En vaak ook in een totaal andere omgeving. Zijn ze eenmaal weg? Dan raak je ze in veel gevallen voorgoed kwijt: ze vinden werk en een woning op hun nieuwe plek.”

Maar hoe blijven ze dan wél behouden?
Simon: “Door in Noordoost-Brabant, en dus ook in Oss, alle opleidingen aan te bieden die nodig zijn. Zorg, techniek, ICT, onderwijs, bouw en infra, logistiek en horeca: hier is onder meer veel vraag naar.”

Jos: “Daarbij staat kwaliteit natuurlijk voorop. En we gaan voor modern onderwijs: flexibel, soms digitaal en met de nadruk op een leven lang leren. Open Badges? Als daar behoefte aan is: waarom niet.”

Simon: “Mét persoonlijke aandacht voor de student als topprioriteit. Bij de opening van het schooljaar verwoordde de voorzitter van de studentraad het mooi. Rick – een Ossenaar trouwens – zei: we willen de perfecte school worden.”

Welke rol zien jullie daarbij voor het bedrijfsleven?
Jos: “We investeren volop in een community met daarin alle partijen die bij kunnen dragen aan het behouden van talent: overheden, het voortgezet onderwijs, Talentencampus Oss en dus ook ondernemers. Het gaat immers om hun toekomstige medewerkers. We willen contacten met hen intensiveren, zodat we wij de taal van de regio spreken en het bedrijfsleven een betrokken partner is en blijft.”

“We hebben het over een praktische invulling van het onderwijs, maar ook over stages, gastlessen en bedrijfsbezoeken”

Simon: “We hebben het bijvoorbeeld over een praktische invulling van het onderwijs, maar ook over stages, gastlessen en bedrijfsbezoeken. Dat kan met ondernemers individueel, maar ook met collectieven zoals de Osse Industriële Kring – er ligt bijvoorbeeld een idee voor een industriële academie – en TIBO. Het gaat er in elk geval om dat we elkaar weten te vinden. Daar komt vanzelf spin off van.”

Wat gebeurt er op korte termijn?
Jos: “We blijven inzetten op de community. En ik hoop dat ondernemers ook ons opzoeken. Er komen trouwens al snel mooie kansen aan: op 1 november hebben we TIBO-leden uitgenodigd voor onze KW1C Netwerkborrel Oss en tijdens onze open dagen op 4 en 5 november kan het werkveld zich presenteren aan jong talent.”

Simon: “En dan kunnen we het daarna hebben over ons curriculum en over hoe we het onderwijs vanuit werkgeversperspectief mogelijk kunnen verbeteren!”

Verder praten?
Wil je verder praten over mbo-onderwijs in Oss? Jos en Simon doen dat graag. Klik hier voor de contactgegevens van het KW1C.

Word ook lid

Wil jij je als ondernemer profileren? Of ben je op zoek naar extra kennis of een spreekbuis? Word dan ook TIBO-lid.

Eenvoudig aanmelden