Bestuur

Het bestuur van TIBO wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige bestuursleden hebben ieder diverse eigen projecten in hun portefeuille.

Het bestuur vergadert 1 x per maand. Tijdens deze vergaderingen worden de lopende zaken behandeld, nieuwe projecten geïntroduceerd en behandeld en worden vragen en verzoeken behandeld die door gemeentelijke en provinciale overheid en andere instellingen worden gesteld.
 

Samenstelling bestuur


 Y. Althuizen
Voorzitter
Interzorg 
y.althuizen@interzorgthuiszorg.nl


 E. Lucius
Secretaris
van Zandvoort Legal
 elke@zandvoort-legal.nl
T-Hendriks
T. Hendriks
Penningmeester
Hendriks van Bergen en Smulders
ton@hbs-acc.nl

E. Horvath
PR en communicatie
D-TV | Maasland - FM
eric@d-tv.nl

O. Grundeken
algemeen
Pinkse Philips Huberts
 
J. van Wordragen 
algemeen
Starters Succes Oss
jasper@startpartners.nl

B. Huiskes 
algemeen
Autobedrijf Huiskes
info@autohuiskes.nl