Voorwaarden

Leden van TIBO vertegenwoordigen een bedrijf/instelling in het MKB of zijn als zelfstandig ondernemer gevestigd in de gemeente Oss.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en bedraagt € 340,00 per jaar, exclusief BTW, waarbij in het jaar van aanmelding pro rato de nog resterende contributie ie verschuldigd. Het lidmaatschap wordt automatisch voor het volgende jaar verlengd indien niet vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk is opgezegd.