Nieuws

Informatie coronavirus voor ondernemers

woensdag 18 maart 2020
Het coronavirus heeft helaas ook grote gevolgen voor het bedrijfsleven van de gemeente Oss. In deze mail vindt u een overzicht van zaken waar u rekening mee kunt houden en van instanties waar u terecht kunt voor informatie, advies, hulp en financiële steun.

Ook Osse ondernemersorganisaties zoals De Kracht van Oss, Osse Industriële Kring, TIBO zijn van harte bereid om met u mee te denken over oplossingen.
Op 17 maart heeft het kabinet een pakket met uitzonderlijke economische maatregelen genomen. Dit pakket wordt momenteel nog verder uitgewerkt. Houdt hiervoor de websites van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van de gemeente Oss in de gaten. Ook is het handig om de wegwijzer voor ondernemers van het Ondernemersplein regelmatig te checken.


Het gaat om de volgende (extra) maatregelen:
1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW).
2. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten).
3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst).
4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK).
5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK).
6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV).
7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector.
8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK).

Een aantal van deze maatregelen moeten door het kabinet nog worden uitgewerkt.

In deze informatiebrief coronavirus voor ondernemers vindt u meer informatie over wat u nu al kunt doen.

Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn