27 mei 2021: ALV

Op donderdag 27 mei 2021 is onze Algemene Ledenvergadering die deze keer vanwege cornona via Zoom zal zijn. De online bijeenkomst begint om 12.00 uur en duurt uiterlijk tot 14.00 uur.

AGENDA

• 11.45 uur – 12.00 uur U meldt zich aan via de link van Zoom die u van ons ontvangt (onderaan deze uitnodiging vindt u de aanmeldprocedure).

• 12.00 uur start programma Opening vergadering door voorzitter Yvonne Althuizen, gevolgd door de Algemene Ledenvergadering en presentatie van de bestuursleden afzonderlijk 

• Bestuurszaken : aftredend en niet herkiesbaar zijn:
- Penningmeester Ton Hendriks
- Secretaris Elke Lucius
- PR-groep voorzitter Eric Horvath
Tijdens de vergadering wordt afscheid genomen van voornoemde bestuursleden en worden de opvolgers, respectievelijk Robert de Bekker penningmeester, Mireille Claessens secretaris evenals Damian van Essen bestuurslid aan u voorgesteld. Jasper van Wordragen wordt voorzitter PR-groep 

• Rondvraag.

Mocht u vragen hebben, meld deze dan vooraf.
Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van onze lunchboxservice.

Aanmelden
Aanmelden kan alleen via onderstaand formulier

* = Verplichte velden